Hjertesutra (norsk)

HJERTESUTRAEN

MAHA PRAJNA PARAMITA HRIDAYA SUTRA

NÅR AVALOKITESHVARA BODHISATTVA PRAKTISERER DYP OG FULLENDT VISDOM INNSER HAN AT DE FEM SKANDHA ER TOMME FOR EGENNATUR. DERMED BLIR HAN FRI FRA DUHKHA.

SHARIPUTRA, FORM ER TOMHET, TOMHET FORM, OG INTET SKILLER TOMT OG FORMET, FORM OG TOMHET. DETTE GJELDER OGSÅ FØLELSER, GJENKJENNELSER, TILBØYLIGHETER OG BEVISSTHET.

SHARIPUTRA, ALLE DHARMA KJENNES VED SIN TOMHET: UTEN OPPHAV, UTEN OPPHØR, EI URENE ELLER RENE, VOKSER IKKE, AVTAR IKKE.

DERFOR SHARIPUTRA, FINNER EN I TOMHET INGEN FORM OG FØLELSER, GJENKJENNELSER, TILBØYELIGHETER OG BEVISSTHET; IKKE ØYE, ØRE, NESE, TUNGE, KROPP OG SINN; OG IKKE SYN, OG LYD, OG LUKT, OG SMAK, BERØRING ELLER TANKER; INTET SYNSFELT FRAM TIL INTET SINNSFELT. IKKE ER UVITENHET OG IKKE NOEN SLUKKING AV DEN, FRAM TIL INGEN ALDRING ELLER DØD, OG INGEN UTSLUKKING AV DETTE. INGEN DUHKHA, INGEN ÅRSAK, INTET DUHKHAS OPPHØR, INGEN VEI TIL LIDELSENS UTSLUKKING, INGEN VISDOM, INGEN OPPNÅELSE, DA DET IKKE ER NOE Å OPPNÅ.

ALLE STORE BODHISATTVAER LEVER PRAJNA PARAMITA. UTEN HINDRINGER I SINNET ER DET INGEN FRYKT, OG UTEN NOEN SLAGS FORVRENGNING NÅR DE FULLKOMMENT NIRVANA.

ALLE BUDDHAER I FORTID, NÅTID, FRAMTID VÅKNER TIL FULLSTENDIG, SANN OPPLYSNING GJENNOM TILLITEN TIL PRAJNA PARAMITA.

DERFOR BØR MAN KJENNE PRAJNA PARAMITA SOM DEN STORE MANTRA, OPPVÅKNINGENS MANTRA UTEN LIKE. DEN SOM SLUKKER DUHKHA. DET ER INGEN ILLUSJON, MEN SANNHET, DENNE PRAJNA PARAMITA-MANTRA LYDER SÅ:

GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA.